Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.epgdata.nl; door gebruik van de website te maken stem je in met de inhoud van de disclaimer. De website bevat informatie over Stoneroos' dienstverlening op gebied van EPG-data. De dienstverlening bestaat uit het verzamelen, bewerken en leveren van EPG-data. Levering van data impliceert in geen geval het recht op publicatie hiervan.

Deze website en haar inhoud, die slechts uit informatie over onze dienstverlening bestaat, is zorgvuldig door Stoneroos samengesteld. Desondanks blijft dit mensenwerk en kan een fout voorkomen. Stoneroos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste/ foutieve informatie op de site, evenmin voor (dis)functioneren van de site. Stoneroos behoudt zich het recht voor wijzigingen op de site onaangekondigd aan te brengen.

Stoneroos neemt grote zorg in acht ter preventie van misbruik (dwz ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan). Informatie, die door derden-gebruikers van deze website via het internet verstuurd wordt, kan geen aansprakelijkheid voor Stoneroos opleveren.