Privacy statement

Stoneroos draagt zorg voor bescherming van ieders persoonsgegevens. Er worden géén persoonsgegevens opgeslagen, bewerkt, verkocht of op welke wijze ook verhandeld, tenzij je gebruik maakt van het contactformulier. In dat geval gebruikt Stoneroos het opgegeven telefoonnummer of emailadres om je vraag te beantwoorden.

Op de website worden geanonimiseerde bezoekgegevens slechts bijgehouden (door middel van zgn cookies) met het oog op verdere optimalisering van de inrichting van de website.